Tại sao cầu thủ đeo mặt nạ? Ý nghĩa chiếc mặt nạ tại World Cup 2022