Cầu thủ Ngô Anh Vũ Bình Thuận và “biến căng” trong sự nghiệp của anh chàng